هوازی بتن چیست و چه کاربردی دارد؟

هوازی بتن یک افزودنی هوا زا است که فراوری حباب های هوای بسیار ریز و پایداری در بتن نموده و ضمن افزایش دوام بتن، آن را در مقابل تخریب های ناشی از سیکل های پی در پی ذوب و یخبندان و نفوذ نمک های ویژه ذوب مقاوم می سازد.

هوازی بتن چیست و چه کاربردی دارد؟

به گزارش گروه ساختمانی آبان، در اثر اختلاط و هم زدن بتن، مانند هر ماده خمیری دیگر، حباب های ریز و درشت هوا به طور اتفاقی و ناخواسته در بتن حبس می شوند. حباب های هوای حبس شده دارای شکل نامنظم هستند و میزان آن ها بزرگتر از 1000 میکرون (یک میلیمتر) است.

این حباب ها ناپایدارند و بخش عمده ای از حباب های درشتی که به این ترتیب ایجاد می شوند به سرعت از بین می فرایند. هوای حبس شده به نام هوای محبوس شناخته می شود. منظور از هوازایی آن بخش از حباب های ریز هوا است که به طور عمدی در بتن ایجاد می شوند و با هوای محبوس تفاوت آشکار دارد.

برای هوازایی در بتن از یک افزودنی هوازا که در حین اختلاط به بتن افزوده می شود استفاده می شود. برای هوازایی می توان از سیمان هوازا نیز استفاده کرد.

مزایای هوازای بتن:

 1. هوازی بتن باعث افزایش مقاومت در برابر چرخه های یخ و ذوب
 2. کاهش نفوذپذیری در مقابل آب و املاح شیمیایی
 3. کاهش جدا شدگی و آب انداختگی بتن
 4. هوازی بتن باعث کاهش آب مصرفی بدون ایجاد تغییر در کارپذیری
 5. کاهش نفوذ پذیری و در نتیجه افزایش خاصیت آب بند کنندگی
 6. بهبود روانی و کار پذیری
 7. بهبود پایداری حباب های وارد شده

تاثیر مواد هوازی در بتن:

 1. افزایش مقاومت و دوام بتن در مقابل سیکل های ذوب و انجماد
 2. جلوگیری از جدا شدگی سنگدانه های بتن و کاهش احتمال آب انداختگی در بتن
 3. ایجاد امکان تسهیل و تکمیل واکنش هیدراتاسیون سیمان به عنوان یک کاتالیزور
 4. کاهش نفوذپذیری و فراوری بتنی همگن
 5. کاهش وزن مخصوص بتن و فراوری حجم بیشتری از بتن با اندازه تعیینی سیمان وسنگدانه

اندازه مصرف مواد حباب هوازای:

اندازه مصرف مواد حباب زا بین 005/0 تا 05/0 درصد وزن سیمان توصیه شده است. جهت بدست آوردن اطمینان ازمصرف اندازه دقیق ماده هوازا، می باید همواره از یک مخزن پخش کن استفاده شود. پخش مواد هوازا بـه طـور یکنواخـت در بـتن حایز اهمیت است. به منظور سهولت پراکندگی عوامـل حبـاب زا، لازم اسـت آنهـارا از قبـل بـا مقـداری از آب اخـتلاط، مخلوط نمود.عموماً هر چه عامل حباب زا بیشتر باشد، حبابهای هوای بیشتری ایجاد می شود

مقاومت در برابر یخ زداها:

برای از بین بردن یخ و برف لز سطح روسازی خیابانهاو جاده ها، باند فرودگاهها و داخل پل ها از مـواد شـیمیایی یخـزدا مانند کلرور کلسیم و کلرور سدیم استفاده می شود. حال چنانچه این روسازی از بتن ساخته شده باشـد، اسـتفادة مـداوم از این مواد باعث پوسته شدگی سطح رویه می شود.

اندازه پوسته شدگی به مقـدارودفعـات مـصرف مـواد یـخ زدا بـستگی دارد. این خرابی عمدتاً فیزیکی بوده و متأثر ازواکنش های شیمیایی یا آثار کریستالی نیـست. حبابهـای هـوادر بـتن بـرای جلوگیری از پوسته شدن بسیارمؤثر است. بتن طرفدار برای تمام جاده های بتنی توصیه می شود و برای تمام بتن هائی که در معرض مواد یخ زدا قرار می گیرند، لازم می باشد.

مقاومت فشاری:

برای اینکه بتن حاوی حباب هوا با بتن بدون حباب هوادر شرایط ومشخصات یکسان دارای مقاومت فـشاری 28 روزه برابر باشند، باید نسبت وزنی آب به سیمان را در بتن با حباب هوا کاهش داد. به عبارت دیگرهنگامی که مقـدار هـوا ثابـت نگه داشته می شود، مقاومت رابطۀ معکوسی با نسبت آب به سیمان خواهد داشت.

کاهش نسبت آب بـه سـیمان و درنتیجـه افزایش مقاومت، کاهش مقاومتی را که عموماً با ایجاد حباب های هوا همراه است را جبران نموده و یا آن را به حداقل مـی رساند. این اثر جبرانی به اندازه سیمان مخلوط بستگی دارد. کاهش مقاومت مخلوط های پر سیمان بیش ازمخلوط های کم سیمان می باشد. زیرا در مخلوط های پر سیمان، حباب زایی به اندازه کمتری کآرایی را افزایش می دهد. برای بتن هـای بـا عیار سیمان کم با افزایش اندازه تعیین هوا مقاومت افزایش می یابد و برای بتن های با عیار سیمان بیش از 330 کیلـوگرم در متر مکعب بتن، افت مقاومت را می توان با کاهش اندازه آب وماسه با توجه به اینکه اسلامپ بتن ثابت می ماند به حـداقل رسانید.به "هوازی بتن چیست و چه کاربردی دارد؟" امتیاز دهید

5 کاربر به "هوازی بتن چیست و چه کاربردی دارد؟" امتیاز داده اند | 3.2 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "هوازی بتن چیست و چه کاربردی دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید

به دنبال تیم حرفه ای معماری سازه هستید؟

ما با مشاوره مستمر و پیگیر به شما کمک خواهیم کرد پروژه های گوناگون ساختمانی را فراتر از تصورتان پیش ببرید.

021-26208252